INTERREG Projekt

 

 

Kooperationsprogramm INTERREG VA BB-PL 2014-2020

Von europäischen Fonds kofinanziertes Projekt im Rahmen des Projekts INTERREG VA BB-PL 2014-2020

„Budujemy bez granic / Grenzenloses Bauen”

Gorzόw Wielkopolski – ÜAZ Bauwirtschaft Frankfurt (Oder)

 

Hauptziel des Projekts: Erweiterung des gemeinsamen grenzüberschreitenden Bildungs- und Berufsbildungsangebots der Bauindustrie für lebenslanges Lernen in Gorzόw und Frankfurt (Oder).

Die Zielgruppe umfasst 175 Teilnehmer (25 deutsche und 150 polnische Schüler)

Ergebnisse des Projekts:

Der Aufbau von Bildungskooperationen basiert auf gemeinsamen, umfassenden/integrierten Aktivitäten, die das Selbstwertgefühl der Bewohner, ihren Unternehmergeist und die Erleichterung des Aufbaus von nachbarschaftlichen Kontakten, der Aufnahme einer Beschäftigung und der Führung eines eigenen Unternehmens unterstützen und stärken.

Das Erreichen der Ergebnisse wird anhand von Teilnehmerlisten und der Registrierung der Veranstaltung, Bescheinigungen nach Nationalität einschließlich der Anzahl von Männern und Frauen dokumentiert.

Konkrete Maßnahmen:

Die gemeinsame Maßnahme, die notwendig ist, um das Ziel zu erreichen, ist die Ausweitung des grenzüberschreitenden Bildungs- und Berufsbildungsangebots für lebenslanges Lernen. Die Schaffung innovativer grenzüberschreitender Lernmodule, die die Erfahrungen von Arbeitgebern, Lehrern, Ausbildern und Managern aus Polen und Deutschland widerspiegeln.

Modulen:

  1. Straßenbau–Pflasterer mit der Innovation: Asphaltierung,
  2. Tiefbau–Rohrleitungsbau (Installator)

und deren Umsetzung eines gemeinsamen Bildungsangebots in Form von Berufswerkstätten im ÜAZ-BB.

 

Darüber hinaus werden auf polnischer Seite Soft-Skills-Workshops in Form von Blended Learning und Deutschkurse angeboten. Seitens des Leadpartner, der Stadt Gorzów Wielkopolski, wird zur Förderung der grenzüberschreitenden Berufsausbildung auf allen Bildungsebenen eine Simulation für Sanitär-, Heizungs- und Smart-Home-Anlagen geschaffen und eine Pflaster- und Installationswerkstatt am CEZiB eingerichtet.

 

Es wird eine zweisprachige deutsch-polnische Broschüre erstellt, um das gemeinsame Bildungsangebot im Bereich der beruflichen Bildung für lebenslanges Lernen vorzustellen.

 

Projektzeitaum: 01.06.2019 – 31.05.2022

 

Program wspόłpracy INTERREG VA BB-PL 2014-2020

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  w ramach projektu INTERREG VA BB-PL 2014-2020
„Budujemy bez granic / Grenzenloses Bauen”

Główny cel projektu: rozszerzenie wspólnej transgranicznej oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego branży budowlanej na rzecz uczenia się przez całe życie w Gorzowie i Frankfurcie nad Odrą.

Grupę docelową stanowi 175 uczestniczek i uczestników (25 niemieckich i 150 polskich uczni)

Rezultaty projektu:

Utworzenie współpracy edukacyjnej opiera się na wspólnych wszechstronnych /zintegrowanych działaniach, które są podporządkowane i wzmacniają poczucia wartości mieszkańcόw, ich przedsiębiorczości i łatwiejszego nawiązywania kontaktόw sąsiedzkich, podejmowanie pracy, prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Osiągnięcie rezultatów będzie udokumentowane za pomocą list obecności oraz rejestrowanie wydarzenia, certyfikatów z podziałem na narodowość, w tym liczbę mężczyzn i kobiet.

Konkretne działania:

Wspólnym działaniem niezbędnym do osiągnięcia celu jest rozszerzenie transgranicznej oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego  na rzecz uczenia się przez całe . Utworzenie innowacyjnych, transgranicznych modułów nauczania, w których znajduje się odzwierciedlenie doświadczeń pracodawcy, nauczycieli, trenerów, menadżerów polskich oraz niemieckich.

Moduły:

  1. Drogownictwo–brukarz z innowacją asfaltowanie,
  2. Budownictwo ziemne - Specjalista instalacji podziemnych i kanałów (Instalator)

oraz ich wdrożenie wspólnej oferty edukacyjnej w formie warsztatów zawodowych w ÜAZ-BB.

 

Do tego dochodzą warsztaty kompetencji miękkich po stronie polskiej, które będą miały charakter blended learning, przeprowadzenie kursόw języka niemieckiego. Po stronie Lidera projektu, UM Gorzόw Wielkopolski, powstanie symulacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, cieplnej, smart dom w celu promowania transgranicznego kształcenia zawodowego na wszystkich etapach edukacji i zostanie wyposażona pracownia brukarsko-instalatorska w CEZiB.

 

Zostanie wydany dwujęzyczny, polsko-niemiecki folder eksponujący powstałą w trakcie projektu wspólną ofertę edukacyjną kształcenia zawodowego na rzecz uczenia się przez całe życie.

 

Czas realizacji projektu: 01.06.2019 – 31.05.2022

 

zurück