Schüler aus Sulęcin praktizieren im ÜAZ / Uczniowie z Sulęcina praktykują w ÜAZ

 

Schüler aus Sulęcin praktizieren im ÜAZ

Schüler und Lehrer des Zespόł Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej aus Sulęcin nahmen an der zweiten Projektphase teil: "Das duale Ausbildungssystem im deutsch-polnischen Grenzgebiet in der Praxis“. Das Praktikum fand vom 21.03.2022 - 25.03.2022 im ÜAZ in Frankfurt (Oder) statt. Das Projekt wurde aus EFRE-Mitteln im Rahmen des Programms BB - PL INTERREG V A 2014 - 2020 (Fonds für kleine Projekte der Euroregion Pro Europa Viadrina) und aus staatlichen Mitteln gefördert. Begünstigter des Projekts war der Bezirk Sulęcin, Partner war die Stadt Frankfurt (Oder).

Das Projekt wurde mit einer Eröffnungskonferenz eingeleitet. Zu den Gästen gehörten hier: Karin Petrie, Leiterin des ÜAZ FFO, Zbigniew Gruca, Direktor Zespόł Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej in Sulęcin, Agnieszka Mazurczak vom Landratsamt Sulęcin, Franziska Schulz-Hellwig von der Stadt Frankfurt (Oder), Agnieszka Sajduk von der Handwerkskammer und viele andere.
Während der Konferenz stellte das ÜAZ das breite Spektrum der ÜAZ-Ausbildung vor. Frau Agnieszka Sajduk sprach über das Thema der dualen Ausbildung in Deutschland.

Nach der Konferenz herrschte reger Austausch unter den Jugendlichen. Sie diskutierten darüber, welche Möglichkeiten sie nach dem Schulabschluss haben und wie wichtig es ist, den richtigen Beruf für sich zu wählen.

Während ihres einwöchigen Aufenthalts verbesserten die Auszubildenden ihre Fähigkeiten in zwei Berufsfeldern: Gastronomie und Bauwesen (Trockenbau).

Das während des Praktikums vermittelte Wissen ermöglichte es den Schülern, ihre eigene Kreativität zu entdecken und eröffnete ihnen völlig neue Perspektiven. Die Jugendlichen erkannten, dass die Arbeit, die sie verrichten, mit Leidenschaft ausgeführt werden sollte.

Das gesamte Praktikum wurde mit einer Abschlusskonferenz abgeschlossen. Bei dieser ergriffen der Bezirksleiter von Sulęcin, Herr Tomasz Jaskuła, und die Leiterin der ÜAZ, Karin Petrie, das Wort. Anschließend wurden die Zertifikate an die Schüler ausgehändigt und alle wurden herzlich beglückwünscht.

Bei ihrer Rückkehr nach Sulęcin nahmen die Schüler viele neue Ideen, wertvolle Erfahrungen sowie den Willen und den Wunsch mit, ihre Ziele zu erreichen.

Alles Gute für Sie wünscht das ÜAZ Frankfurt (Oder).

 

 

Uczniowie z Sulęcina praktykują w ÜAZ

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej z Sulęcina wzięli udział w drugiej fazie projektu pt.: „Dualny system kształcenia na pograniczu polsko – niemieckim
w praktyce”, ktόry odbył się w dniach 21.03.2022 – 25.03.2022 w ÜAZ we Frankfurcie nad Odrą.  Projekt został dofinansowany ze środkόw EFRR w ramach programu BB – PL INTERREG V A 2014 – 2020 (Fundusz Małych Projektów Euroregionu Pro Europa Viadrina) oraz z budżetu państwa. Beneficjentem projektu był Powiat Sulęciński, a jego Partnerem Miasto Frankfurt nad Odrą.

Projekt został zainaugurowany konferencją otwierającą. Wśród gości znaleźli się: Karin Petrie, Dyrektor ÜAZ FFO, Zbigniew Gruca, Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
w Sulęcinie, Agnieszka Mazurczak ze Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, Franziska Schulz-Hellwig
z Urzędu Miasta Frankfurt nad Odrą, Agnieszka Sajduk z Izby Rzemieślniczej z Frankfurtu nad Odrą
i wielu innych.

Podczas konferencji przedstawiono szeroki wachlarz kształcenia ÜAZ, a Pani Agnieszka Sajduk omόwiła temat kształcenia dualnego w Niemczech.
Po konferencji nastąpiła ożywiona wymiana poglądów między młodymi ludźmi. Rozmawiali o tym, jakie możliwości otwierają się przed nimi po ukończeniu szkoły i jak ważny jest wybór odpowiedniego dla siebie zawodu.

W ciągu tygodniowego pobytu stażyści poszerzali swoje umiejętności w dwόch kierunkach zawodowych : gastronomia i budownictwo (sucha zabudowa).

Wiedza przekazana podczas stażu pozwoliła uczniom odkryć własną kreatywność i otworzyła przed nimi zupełnie nowe perspektywy. Młodzi ludzie uświadomili sobie, że praca, którą wykonują, powinna być wykonywana z pasją.

Cały staż zakończył się konferencją podsumowującą. Głos zabrał starosta powiatu sulęcińskiego Pan Tomasz Jaskuła i Pani kierownik ÜAZ Karin Petrie. Następnie wręczono uczniom świadectwa, a wszyscy otrzymali serdeczne gratulacje.

Po powrocie do Sulęcina uczniowie zabrali ze sobą wiele nowych pomysłów, cennych doświadczeń oraz chęci i zapału do realizacji swoich celów.

Wszystkiego dobrego życzy Wam ÜAZ Frankfurt (Oder).

 

Marta Nebeling

Team International

 

Zurück