Investition in die Zukunft / Inwestycja w przyszłość

 

"Investition in die Zukunft - Auslandspraktika für junge Köche, Tischler und Maurer in Deutschland" im ÜAZ Frankfurt (Oder)

16 Schüler absolvierten vom 27.03. bis 09.04.2022 beim ÜAZ in Frankfurt (Oder) ein Praktikum im Rahmen des Projekts: "Investition in die Zukunft - Auslandspraktika von jungen Köchen, Tischlern und Maurern in Deutschland". Dieses Projekt gehört zum Programm „ERASMUS+“.

Das Praktikum richtete sich an Schüler des Grajewo Arbeitskorps OHP und Bildungs- und Erziehungszentrum OHP in Wasilków. Vierzehn Tage lang wurden junge Praktikanten in den Bereichen Gastronomie und Bauwesen geschult. Die Teilnehmer erwarben Kenntnisse des deutschen Fachwortschatzes und vertieften ihre Fähigkeiten in Workshops. Sie führten alle Aufgaben selbständig aus – von der Einarbeitung in das Projekt/Rezept, der Auswahl geeigneter Werkzeuge und Rohstoffe bis zur Fertigstellung der Aufgabe, unter Berücksichtigung der selbständigen, effizienten Organisation der Arbeitszeit. Das Training fand in kleinen Gruppen zusammen mit den deutschen Jugendlichen unter der Aufsicht erfahrener Ausbilder statt.

In ihrer Freizeit besuchten die Jugendlichen Frankfurt (Oder) und gingen auf eine Bowlingbahn, in einen Trampolinpark und in einen nahen gelegenen Park. Während des Wochenendes besuchten sie Berlin. Dort sahen sich die Jugendlichen u.a. das Brandenburger Tor, das Denkmal für die ermordeten Juden, den Reichstag, das Bundeskanzleramt und den Alexanderplatz an.

Am Tag der Beendigung des Praktikums wurden die Teilnehmer von ihren Lehrern bewertet und erhielten offiziell ihre Zeugnisse.

Wir wünschen Ihnen, dass Sie mit Ihrem Gepäck an neuen, wertvollen Erfahrungen und Kenntnissen Ihre Ziele erreichen und diese in Ihrer zukünftigen Karriere nutzen können.

 

 

„Inwestycja w przyszłość – zagraniczne staże zawodowe młodych kucharzy, stolarzy i murarzy
w Niemczech” w ÜAZ we Frankfurcie nad Odr
ą.

16 uczni odbyło staż w ÜAZ we Frankfurcie nad Odrą w dniach od 27 marca do 9 kwietnia 2022 r.
w ramach projektu: "Inwestycja w przyszłość - staże zagraniczne dla młodych kucharzy, stolarzy
i murarzy w Niemczech". Projekt ten jest częścią programu "ERASMUS+".

Adresatami stażu byli podopieczni grajewskiego Hufca Pracy i Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP
w Wasilkowie. Przez dwa tygodnie młodzież szkoliła sie w kierunku gastronomicznym i budowlanym. Uczestnicy zdobywali wiedzę związaną ze znajomością fachowego słownictwa w języku niemieckim oraz rozszerzali swoje umiejętności na warsztatach. Wszyscy wykonywali zadania samodzielnie, od zapoznania się z projektem/przepisem, doborem odpowiednich narzędzi i surowców po wykonanie zadania z uwzględnieniem samodzielnej, sprawnej organizacji czasu pracy. Praktyka została zorganizowana w małych grupach, wspólnie z młodzieżą niemiecką, pod nadzorem doświadczonych instruktorów.

W czasie wolnym młodzież zwiedziła Frankfurt (Oder) i udała się do kręgielni oraz do parku trampolin oraz pobliskiego parku.  Podczas weekendu zwiedzili Berlin, a w nim m.in.: Bramę Brandeburską, Pomnik Pomordowanych Żydόw, Reichstag, Kancelarię Federalną, Alexanderplatz.

W dniu zakończenia stażu młodzież została oceniona przez nauczycieli i otrzymała oficjalnie certyfikaty.

Życzymy Wam, abyście z bagażem nowych, cennych doświadczeń i wiedzy mogli zrealizować swoje cele i wykorzystać je w przyszłej pracy zawodowej.

 

Marta Nebeling

Team International

 

Zurück