INTERREG-Projekt endet, aber... / Projekt kończy się, ale ...

 

INTERREG - Projekt: "Budujemy bez granic / Grenzenloses Bauen”

Das Projekt endet, aber es ist nicht das Ende unserer Zusammenarbeit, sondern erst der Anfang...

 

Am 19.05.2022 fand eine Konferenz zum Abschluss des dreijährigen Gemeinschaftsprojekts "Budujemy bez granic / Grenzenloses Bauen” statt, das im Rahmen des Projekts INTERREG VA BB-PL 2014-2020 durchgeführt und von den Europäischen Fonds finanziert wurde. Die Konferenz fand in der neu eröffneten Sporthalle des Berufsbildungs- und Wirtschaftszentrums in der Warszawska-Straße 48 statt. Sie wurde von der Bürgermeisterin der Stadt Gorzów Wielkopolski, Małgorzata Domagała, und der Direktorin des ÜAZ Frankfurt (Oder) – Karin Petrie, eröffnet. Deren Reden handelten von den gemeinsamen Errungenschaften des Projekts, die unsere Grenzen nähergebracht haben. Diese bestätigten, dass der Name des Projekts richtig ist. Wir seien bei der Umsetzung der Innovation des grenzüberschreitenden Projekts erfolgreich gewesen: Das lebenslange Lernen sei für die Berufsausbildung in der Bauindustrie forciert worden.

Während dieser Veranstaltung wurden die wichtigsten Annahmen des Projekts auf polnischer Seite von der Direktorin des Berufs- und Wirtschaftsbildungszentrums, Magdalena Łabuza, und auf deutscher Seite von der Projektkoordinatorin Marta Nebeling vorgestellt.

Die Abschlusskonferenz des Projekts wurde von einer Vorführung der im Rahmen des Projekts erworbenen Fähigkeiten durch polnische und deutsche Schüler abgeschlossen. Nach der Konferenz begaben sich alle Gäste und Teilnehmer in den Catering-Bereich, wo sie sich in angenehmer Atmosphäre über das bereits durchgeführte Projekt austauschten.

 

INTERREG - Projekt: "Budujemy bez granic / Grenzenloses Bauen”

Projekt kończy się, ale to nie koniec naszej współpracy, to dopiero początek...

 

Dnia 19.05.2022 odbyła się konferencja zamykająca trzyletni wspólny projekt „Budujemy bez granic / Grenzenloses Bauen”, który jest realizowany w ramach projektu INTERREG VA BB-PL 2014-2020  i został dofinansowany z Funduszy Europejskich.  Konferencja odbyła się w nowo otwartej hali sportowej na ul. Warszawskiej 48, wCentrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Otworzyła ją Pani Prezydent Miasta Gorzów Wielkopolski - Małorzata Domagała oraz Pani Dyrektor ÜAZ Frankfurt (Oder) - Karin Petrie. Przemowa dotyczyła wspólnych osiągnieć związanych z projektem, który przybliżył nasze granice.Potwierdzono, że nazwa projektu jest poprawna i sprawiła, że wspólnie odnieślismy sukces wdrażając innowacyjność projektu transgranicznego, którego celem jest rozwój kształcenia zawodowego w branży budowlanej na rzecz uczenia się przez całe życie.

Podczas tego wydarzenia przedstawiono również  główne założenia projektu ze strony polskiej przez Panią Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu-  Magdalena Łabuza, a ze strony niemieckiej przez koordynator projektu Marta Nebeling.

Konferencja zamykająca projekt została zwieńczona pokazem zdobytych w trakcie trwania projektu umiejętności uczniów polskich i niemieckich.  Wszyscy goście i uczestnicy po zakończonej konferencji udali się do części gastronomicznej, gdzie w miłej atmosferze wymieniali poglądy o zrealizowanym już projekcie.

 

Marta Nebeling

Team International

 

Zurück