"Grenzenloses Bauen / Budujemy bez granic"

Pflasterer mit Asphaltinnovation - Workshop im ÜAZ Frankfurt (Oder)

 Das August-Treffen mit dem Projektpartner Stadt Gorzów Wielkopolski im Rahmen des INTERREG VA-Projekts "Grenzenloses Bauen" führte zum Erfolg: Auf der Sitzung wurden Termine für die Umsetzung von zwei Modulen festgelegt. Nun ist es uns gelungen, eines davon schon zu verwirklichen, nämlich die Erweiterung des gemeinsamen Bildungsangebots im Berufsfeld Pflasterer um die Innovation des Asphaltierens.

Polnische und deutsche Schülerinnen und Schüler nahmen im Rahmen eines grenzüberschreitenden Projekts an folgenden Terminen an Workshops im ÜAZ Frankfurt (Oder) teil: 06.09. bis 10.09.21, 13.09. bis 17.09.21 und 27.09. bis 01.10.21.

In diesem Qualifizierungsmodul lernten die Jungen und Mädchen gemeinsam und mit großem Engagement den Einbau von Asphalt und die Bedienung moderner Straßenbaumaschinen wie Radlader, Asphaltfertiger und Walze. Die Schülerinnen und Schüler nahmen auch an einer beruflichen Exkursion zu einer Baustelle teil. So hatten sie die Gelegenheit, Fachleuten aus der Praxis bei der Arbeit zuzusehen. Die Teilnehmer konnten ihr Wissen, ihre persönlichen Qualifikationen und ihre beruflichen Fähigkeiten verbessern, was ihnen den Einstieg ins Berufsleben sicherlich erleichtern wird. Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer!

 

Brukarz z innowacją Asfaltowanie – warsztaty zawodowe w ÜAZ Frankfurt (Oder)

Sierpniowe spotkanie z partnerem projektu miasto Gorzόw Wielkopolski w ramach realizacji wspόlnego projektu INTERREG VA „Budujemy bez granic / Grenzenlosesbauen” doprowadzilo nas do sukcesu.  Na spotkaniu ustaliliśmy terminy dotyczące realizacji dwόch modułόw.  Obecnie udało nam się zrealizować jeden z nich , a dotyczył on rozszerzenia wspόlnej oferty edukacyjnej  w kierunku zawodowym: brukarz z innowacją asfaltowanie. Polscy oraz niemieccy uczniowie dzięki transgranicznemu projektowi wzięli udział w warsztatach w ÜAZ Frankfurt (Oder) w następujących terminach: 06.09.- 10.09.21, 13.09. – 17.09.21 oraz 27.09.- 01.10.21. W tym module kwalifikacyjnym zarόwno chłopcy jak i dziewczęta połączyli siły i wykazując się zaangażowaniem nauczyli się prac związanych z układaniem asfaltu oraz obsługiwali nowoczesne maszyny drogowe takie jak: ładowarka, rozściełacz do asfaltu, walec.  Uczniowie odbyli rόwnież wycieczkę zawodową na plac budowy gdzie mieli możliwość przyglądać się jak pracują inni profesjonaliści. Uczestnicy wzmocnili swoją wiedzę, osobiste kwalifikacje i umiejętności zawodowe co z dużą pewnością ułatwi im dalszy start  w pracy zawodowej. Wszytkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

 

Marta Nebeling

Team International

 

Zurück