Gorzów Ṡląski und "Mehr Praxis" im ÜAZ Frankfurt (Oder)

Gorzόw Ṡląski i "Więcej praktyki” w ÜAZ Frankfurt (Oder)

 

Es heißt, dass es nicht angebracht ist, sich zu rühmen, aber wir können nicht anders... Wir hatten erneut das Vergnügen, Schüler aus Gorzów Ṡląski im ÜAZ Frankfurt (Oder) zu empfangen. Das Projekt "Mehr Praxis" (Projektnummer 2019-1-PL01-KA102-063506) ermöglichte 10 Schülern mit ihrer Tutorin (Frau Martyna Brzezińska) die Teilnahme an einem gastronomischen Workshop. Das Projekt ist cofinanziert durch ein EU-Programm im Rahmen des operationellen Programms "Knowledge Education Development". Die Schulung erweiterte die Kenntnisse und Fähigkeiten der Teilnehmer, um künftig auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können. Die Qualifikationen werden ihre weitere persönliche Entwicklung im beruflichen Kontext erleichtern. Die Ausbildung wurde unter den wachsamen Augen eines erfahrenen Ausbilders - Jörg Metzner - durchgeführt. Die Auszubildenden bereiteten u. a. ein Frühstücksbuffet, verarbeitetes Fleisch und Innereien, Eier und Fisch zu.

Es gab auch Zeit für die Zubereitung traditioneller und regionaler Gerichte, Vorspeisen, Desserts, Soßenherstellung usw. Während des Kurses verwendeten die Schüler Fachvokabular in Polnisch und Deutsch. Die jungen Leute waren sehr engagiert bei der Sache. Sie waren sehr zufrieden.

In ihrer Freizeit hatten sie das Vergnügen, Berlin und seine interessantesten Orte sowie den schönen Sancoussie-Park in Potsdam zu besuchen. Außerdem gab es einen gemeinsamen Grillabend. Zum Abschluss erhielten die Schülerinnen und Schüler Zertifikate, die formal die erworbenen Fähigkeiten, Qualifikationen und beruflichen Kompetenzen bestätigen.

Wir wünschen ihnen allen viel Erfolg für ihre weitere berufliche Laufbahn.

 

Gorzόw ląski i "Więcej praktyki” w ÜAZ Frankfurt (Oder)

Mόwi się, że nie wypada się chwalić, ale my nie możemy inaczej... Mieliśmy ponowną przyjemność gościć uczniόw z Gorzόwa Ṡląskiego w ÜAZ Frankfurt (Oder). Projekt "Więcej praktyki” Numer projektu 2019-1-PL01-KA102-063506 współfinansowany ze środków programu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pozwolił na przyjazd 10 uczniόw wraz z ich opiekunką (Pani Martyna Brzezińska) na warsztaty gastronomiczne. Szkolenie pozwoliło poszerzyć wiedzę i umiejętności uczestnikόw, ktόrzy w przyszłości będą sobie radzić na rynku pracy, a ich zdobyte kwalifikacje ułatwią ich dalszy rozwόj osobisty w kontekście zawodowym. Szkolenie zostało przeprowadzone  pod czujnym okiem doświadczonego  instruktora - Jörg Metzner. Uczniowie szkoląc się przygotowywali między innymi bufet śniadaniowy, przetwarzali mięso i podroby, jaja, ryby.
Nie zabrakło rόwnież czasu na sporządzanie potraw tradycyjnych i regionalnych, przystawek, deserów, produkcji sosów itd. Podczas szkolenia uczniowie posługiwali się fachowym słownictwem
w języku polskim i niemieckim. Młodzież była bardzo zaangażowana w pracę, ktόra dawała im satysfakcję. W czasie wolnym uczniowie mieli przyjemność zwiedzić Berlin  i jego najciekawsze miejsca oraz  przepiękny Park Sancoussi w Potsdam. Został rόwnież zorganizowany grupowy wieczόr przy grillu. Odbycie stażu przez uczniόw potwierdzone zostało certyfikatami, dziki ktόrym nabyte przez nich umiejętności, kwalifikacje i kompetencje zawodowe nabrały postaci formalnej.

Wszystkim z osobna życzymy samych sukcesόw na dalszej drodze zawodowej.

 

Marta Nebeling

Team International

 

Zurück