Ein angenehmer Rückblick / Przyjemny przegląd wstecz – INTERREG VA BB-PL "Budujemy bez granic / Grenzenloses Bauen”

 

 

Ein angenehmer Rückblick – INTERREG VA BB-PL "Budujemy bez granic / Grenzenloses Bauen”

Gemeinsam mit dem Leadpartner haben wir am 24.08.2022 in einem Onlinegespräch ein Resümee über den Projektzeitraum, der am 01.06.2019 begann, gezogen. In dieser kurzen Zeit konnten wir die gemeinsamen grenzüberschreitenden Bildungsangebote für die Bauwirtschaft im Rahmen des lebenslangen Lernens der Beruflichen Bildung in Gorzów und Frankfurt (Oder) ausbauen. Die Zielgruppe umfasste 175 Teilnehmer (25 deutsche und 150 polnische Schüler) davon Frauen und Männer.

Einmal mehr möchten wir unsere Leistungen während der dreijährigen Laufzeit des Projekts "Budujemy bez granic / Grenzenloses Bauen” hervorheben, dass im Rahmen des Projekts INTERREG VA BB-PL 2014-2020 durchgeführt und aus europäischen Mitteln finanziert wurde.

Zusammen mit Leadpartner - Stadt Gorzów Wielkopolski und CEZiB haben wir zwei innovative grenzüberschreitende Lernmodule entwickelt:

- Straßenbau - Pflasterer mit Asphaltinnovation,

- Tiefbau – Rohrleitungsbau (Installateur).

Es wurde eine zweisprachige deutsch-polnische Broschüre herausgegeben, um das im Rahmen des Projekts entwickelte gemeinsame Bildungsangebot der beruflichen Bildung für lebenslanges Lernen vorzustellen. Weiterhin wurden Werbegeschenke wie Kugelschreiber, Notizblöcke, Taschenlampen und USB-Sticks mit dem Projektlogo ausgegeben, um das Projekt zu verbreiten und zu promoten.

 

 

Mit Hilfe europäischer Fördermittel im Rahmen des Projekts INTERREG VA BB-PL 2014-2020 hat die ÜAZ über eine Ausschreibung einen modernen Maschinenpark erworben: einen Asphaltfertiger, einen Radlader, eine Doppelvibrationswalze und einen Minibagger.

 

 

Im Jahr 2021 wird das ÜAZ Frankfurt (Oder) um das Asphalttechnisches Zentrum (ATZ) erweitert, um die Attraktivität des Bildungsstandortes zu erhöhen.

Auf dem ÜAZ-Gelände wurden eine große Halle, ein Straßenmodell und eine Tiefbaufläche errichtet, in der Schüler des Projekts Grenzenloses Bauen" den Einbau von Asphalt und Tiefbauarbeiten für Rohrleitungsbau simulieren konnten. Der verwendete Asphalt war nicht heiß und konnte daher mehrmals entfernt und wiederverwendet werden. Der für die Rohrleitungsbau vorgesehene Platz wurde nach dem Workshop wieder für die nächsten Gruppen vorbereitet.

 

 

Als Fazit unserer dreijährigen grenzüberschreitenden Bildungskooperation können wir mit Sicherheit sagen, dass wir ein Ziel und einen gemeinsamen Erfolg erreicht haben:  waren Jahre fruchtbarer Arbeit auf der Grundlage umfassender und integrierter Aktivitäten.

Diese Aktivitäten haben nicht nur die fachlichen Fähigkeiten und Erfahrungen der Teilnehmer weiterentwickelt. Ihr Unternehmergeist wurdet gestärkt. In den Berufswerkstätten knüpften die Schülerinnen und Schüler neue Kontakte und vertieften ihre Kenntnisse der deutschen und polnischen Sprache, was ihnen die künftige Arbeitssuche sicherlich erleichtern wird.

Die erzielten Ergebnisse wurden in Form von Teilnehmerlisten und Zertifikaten dokumentiert.

Das Projekt ist beendet, aber nicht unsere grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Wir beabsichtigen, gemeinsam mit der Stadt Gorzów Wielkopolski und der CEZiB unser Bildungsangebot für die berufliche Bildung weiter auszubauen.

 

 

Przyjemny przegląd  wstecz -  INTERREG VA BB-PL "Budujemy bez granic / Grenzenloses Bauen”

Razem z Leadpartner podsumowaliśmy 24.08.2022 na spotkaniu on-line okres projektowy, którego początek miał miejsce 01.06.2019r. W tym krótkim czasie udało nam się rozszerzyć wspólną transgraniczną ofertę edukacyjną i szkoleniową dla branży budowlanej w ramach kształcenia ustawicznego w Gorzowie i we Frankfurcie nad Odrą. Grupa docelowa liczyła 175 uczestników (25 uczniów niemieckich i 150 polskich) w tym kobiety i mężczyźni.

Jeszcze raz chcielibyśmy podkreślić nasze osiągnięcia w trakcie trzyletniego okresu trwania projektu "Budujemy bez granic / Grenzenloses Bauen”, realizowanego w ramach projektu INTERREG VA BB-PL 2014-2020 i finansowanego ze środków europejskich.

Utworzyliśmy wspolnie z Leadpartner – Miasto Gorzów Wielkopolski i CEZiB dwa  innowacyjne, transgraniczne moduły nauczania:

- Drogownictwo–brukarz z innowacją asfaltowanie,

- Budownictwo ziemne - Specjalista instalacji podziemnych i kanałów (Instalator).

Został wydany dwujęzyczny, polsko-niemiecki folder eksponujący powstałą w trakcie projektu wspólną ofertę edukacyjną kształcenia zawodowego na rzecz uczenia się przez całe życie.  Ponadto w celu rozpowszechnienia i promocji projektu wydano artukuły promocyjne, takie jak długopisy, notatniki, latarki i pamięci USB z logo projektu.

 

 

 

ÜAZ z pomocą europejskich śroków finansowych w ramach projektu INTERREG VA BB-PL 2014-2020
w drodze przetargu nabyło nowoczesne maszyny: układarkę do asfaltu, ładowarkę kołową, podwójny walec wibracyjny oraz minikoparkę.

 

 

W 2021 roku ÜAZ Frankfurt (Oder) aby uatrakcyjnic miejsce edukacji powiększył się o Centrum Techniki Asfaltowej (ATZ).

Na terenie ÜAZ powstała duża hala, model drogi oraz plac budowy, gdzie uczniowie projektu "Budujemy bez granic” / „Grenzenloses Bauen” mogli symulować układanie asfaltu oraz prace głębokościowe przy budowie rurociągów. Zastosowany asfalt nie był gorący, dlatego można go było wielokrotnie usuwać i ponownie wykorzystywać. Przestrzeń przeznaczona na budowę rurociągu została po warsztatach ponownie przygotowana dla kolejnych grup.

 

 

Podsumowując trzy lata naszej transgranicznej współpracy edukacyjnej, możemy śmiało powiedzieć, że osiągnęliśmy jeden cel i jeden wspólny sukces: były to lata owocnej pracy opartej na wszechstronnych i zintegrowanych działaniach. Działania te nie tylko rozwinęły umiejętności
i doświadczenie zawodowe uczestników. Ich duch przedsiębiorczości został wzmocniony. Podczas warsztatów zawodowych uczniowie nawiązali nowe kontakty oraz pogłębili znajomość języka niemieckiego i polskiego, co z pewnością ułatwi im w przyszłości poszukiwanie pracy.

 

Osiągnięte wyniki zostały udokumentowane w postaci list uczestników i certyfikatów.

Projekt się zakończył, ale nie nasza wpółpraca transgraniczna. Zamierzamy dalej z Miastem Gorzów Wielkopolski i CEZiB poszerzać ofertę edukacyjną kształcenia zawodowego.

 

Marta Nebeling

Team International

 

Zurück